יחידת לימוד לכיתות ז'-ח'.

המשפט הוא נושא הנגזר מתכנים רלוונטים ואותנטיים. באמצעות הנושא קיבלו תכנים מסורתיים, כמו משפט שלמה, משמעות נוספת עמוקה יותר. בנוסף , נדרשים התלמידים להתנסות בחשיבה טיעונית- חשיבה מדרג גבוה והמללתה. בחרנו בפדגוגיה שפרקינס מכנה: "ביצועי הבנה "- פעילויות שבאמצעותן ניתן לוודא למידה כגון: להתווכח, לכתוב, להוכיח, לפתור.

יחידה המותאמת לתלמידי כיתות ה' בהקשר לתכנית הלימודים העוסקת בנושא הלב ומערכת ההובלה כחלק מנושא הלב בו אנו עוסקים בשמירה על הבריאות. היחידה משלבת את נושא הבריאות מהיבטים שונים ובפעילות גופנית, לכן שיעורי חנ"ג משתלבים היטב ביחידה זו.

יחידת לימוד לתלמידי כתה ה' בה התלמידים מכירים מאכלים שונים לפי תרבויות שונות. התלמידים נחשפים ומתרגלים אוצר מילים בנושא מזון, משתפים את חבריהם לכיתה במאכל האהוב עליהם ויוצרים לוח אכילה משלהם. התלמידים יוכלו להשתמש בכלים הדיגיטאליים בעתיד וליישמם במשימות תקשוב נוספות. המשימות משויכות לתלמידים בספר ובחוברת הדיגיטליים לפי רמות קושי.

במסגרת תכנית הלימודים של כיתה ו', נדרשים התלמידים לקרוא ספרים להנאתם. במסגרת השיעורים השוטפים הם נחשפים לספרים שונים ומגוונים, אך אינם בוחרים ספרים לקריאה באופן עצמאי. מטרת היחידה המוצעת היא לקדם את התלמידים לשלב של בחירת ספר וקריאתו בהנאה. לתפיסתנו, זימון חווית קריאה באמצעות הספר הדיגיטלי עשוי לעודד את התלמיד לשלב של בחירת ספר לא דיגיטלי.

יחידה רב תחומית לכתות ג'-ד', המשתלבת במגוון תחומי דעת הנלמדים בכיתה. יציאה מהטקסט המקראי - סדר חניית בני ישראל במדבר וקישורו לנושא השכונה שלי הנלמד במולדת, לעברית ולכישורי חיים.

יום המורה

יחידה רב תחומית לכתות ג'-ד', המשתלבת במגוון תחומי דעת הנלמדים בכיתה. יציאה מהטקסט המקראי - סדר חניית בני ישראל במדבר וקישורו לנושא השכונה שלי הנלמד במולדת, לעברית ולכישורי חיים.

יום המורה